روز اول محرم 1439 – 1396 – صوتی و تصویری

براي دانلود به ادامه ي مطلب مراجعه نماييد.

اللهم عجل لولیک الفرج 

اللهم العن الجبت و الطاغوت

فایل های صوتی 

بخش اول –  به خدا تا به ابد شاه دو عالم می شود (زمینه)

بخش دوم – شد محرم تا در غم جانان  (زمینه)

بخش سوم – ببین حسین که با پسرعموی تو چه کردن (زمینه)

بخش چهارم – ای که غفارّالذنوبی ، تو خورشید بی غروبی (شور)

بخش پنجم – مسلم مانده غریب و تنها ، سمت کوفه نیایی آقا (تک)

بخش ششم –  مه اشک است بیایید محرم آمد (سنگین)

بخش هفتم –  من سفیر توام گرچه در به درم (واحد)

بخش هشتم – خدا به شرف علی (شور)

بخش نهم – و صلی الله علی الباکین علی الحسین (شور)

بخش دهم – شور ترکی

بخش یازدهم – باز محرم و شور حسین و باز کتیبه علم (شور)

بخش دوازدهم – بالای دارم و دارم برای غربتت می بارم (روضه)

بخش سیزدهم – هر سحر نامش شده تسکین قلب خسته ام (مدح)

اللهم عجل لولیک الفرج

فایل های تصویری

بخش اول –  به خدا تا به ابد شاه دو عالم می شود (زمینه)

بخش دوم – شد محرم تا در غم جانان  (زمینه)

بخش سوم – ببین حسین که با پسرعموی تو چه کردن (زمینه)

بخش چهارم – ای که غفارّالذنوبی ، تو خورشید بی غروبی (شور)

بخش پنجم – مسلم مانده غریب و تنها ، سمت کوفه نیایی آقا (تک)

بخش ششم –  مه اشک است بیایید محرم آمد (سنگین)

بخش هفتم –  من سفیر توام گرچه در به درم (واحد)

بخش هشتم – خدا به شرف علی (شور)

بخش نهم – و صلی الله علی الباکین علی الحسین (شور)

بخش دهم – شور ترکی

بخش یازدهم – باز محرم و شور حسین و باز کتیبه علم (شور)

بخش دوازدهم – بالای دارم و دارم برای غربتت می بارم (روضه)

بخش سیزدهم – هر سحر نامش شده تسکین قلب خسته ام (مدح)

دیدگاه ها مسدود شده اند .