روز نهم محرم 1439 -1396 – صوتی و تصویری

براي دانلود به ادامه ي مطلب مراجعه نماييد.
اللهم عجل لولیک الفرج

اللهم العن الجبت و الطاغوت

فایل های صوتی 

بخش اول – روضه خوانی 

بخش دوم – حیدر دشت کربلا (زمینه)

بخش سوم – عشقه عشقه مولای عشقه (شور)

بخش چهارم – مرد آمده ، به نبرد آمده (شور)

بخش پنجم – می رسد از کنار علقمه این صدا (تک و دودمه)

بخش ششم – ای اهل حرم میر و علمدار نیامد (دودمه)

بخش هفتم – امشبی را شه دین در حرمش مهمان است (دودمه)

بخش هشتم – بین الحرمین بین الحرمین (شور)

بخش نهم – من یل عربم حریف می طلبم (شور)

بخش دهم – به روی دشمن علی ، عباس آمده (شور)

بخش یازدهم – آشوب قلب زارم (شور)

بخش دوازدهم – دل من جای زینبه (شور)

بخش سیزدهم – یا حسین غریب مادر ( شور)

بخش چهاردهم – سر بشکنید در گذر سر به دار عشق (مدح)

فایل های تصویری

بخش اول – روضه خوانی 

بخش دوم – حیدر دشت کربلا (زمینه)

بخش سوم – عشقه عشقه مولای عشقه (شور)

بخش چهارم – مرد آمده ، به نبرد آمده (شور)

بخش پنجم – می رسد از کنار علقمه این صدا (تک و دودمه)

بخش ششم – ای اهل حرم میر و علمدار نیامد (دودمه)

بخش هفتم – امشبی را شه دین در حرمش مهمان است (دودمه)

بخش هشتم – بین الحرمین بین الحرمین (شور)

بخش نهم – من یل عربم حریف می طلبم (شور)

بخش دهم – به روی دشمن علی ، عباس آمده (شور)

بخش یازدهم – آشوب قلب زارم (شور)

بخش دوازدهم – دل من جای زینبه (شور)

بخش سیزدهم – یا حسین غریب مادر ( شور)

بخش چهاردهم – سر بشکنید در گذر سر به دار عشق (مدح)

دیدگاه ها مسدود شده اند .