• شهادت امام هادی علیه السلام 1397
    

شهادت امام جواد علیه السلام – 8 مرداد 1398 – صوتی و تصویری

برای دانلود جلسه شهادت امام جواد علیه السلام – هشتم مرداد 1398 به ادامه مطلب مراجعه کنید

اللهم عجل لولیک الفرج

اللهم العن الجبت و الطاغوت

فایل های صوتی

بخش اول – محترم از ولای تو زمزم (زمینه)

بخش دوم – پیکرم زهر آلود (زمینه)

بخش سوم- هشدار اینبار پیکار شده کمی دشوار (شور)

بخش چهارم – چی شد خیبر لشگر نمیکنه باور (شور)

بخش پنجم – می میزنم از جام و شدم مست رقیه (شور)

بخش ششم – مجنون شدم و سر به بیابان رقیه (شور)

بخش هفتم – سخن گذار منبر سلونی علی علی (شور)

بخش هشتم – خدا نیاز ندارد عبادت ما را (شور)

بخش نهم – مولا امیرالمومنین ای صاحب قرآن و دین (سنگین)

بخش دهم – مهر و مهتابمه در نایابمه (واحد)

بخش یازدهم – من حسینم که جهان واله و حیران من است (تک)

بخش دوازدهم – محبوب قلوب حسین جانم (سه ضرب)

بخش سیزدهم – مستی دلم بی بدل شده کام خشک من چون عسل شده (شور)

بخش چهاردهم – این عشقی که به سر من افتاده (شور)

فایل های تصویری

بخش اول – محترم از ولای تو زمزم (زمینه)

بخش دوم – پیکرم زهر آلود (زمینه)

بخش سوم- هشدار اینبار پیکار شده کمی دشوار (شور)

بخش چهارم – چی شد خیبر لشگر نمیکنه باور (شور)

بخش پنجم – می میزنم از جام و شدم مست رقیه (شور)

بخش ششم – مجنون شدم و سر به بیابان رقیه (شور)

بخش هفتم – سخن گذار منبر سلونی علی علی (شور)

بخش هشتم – خدا نیاز ندارد عبادت ما را (شور)

بخش نهم – مولا امیرالمومنین ای صاحب قرآن و دین (سنگین)

بخش دهم – مهر و مهتابمه در نایابمه (واحد)

بخش یازدهم – من حسینم که جهان واله و حیران من است (تک)

بخش دوازدهم – محبوب قلوب حسین جانم (سه ضرب)

بخش سیزدهم – مستی دلم بی بدل شده کام خشک من چون عسل شده (شور)

بخش چهاردهم – این عشقی که به سر من افتاده (شور)

دیدگاه ها مسدود شده اند .

/*